Strwythur y Pwyllgor

dilynwch ni ar Twitter

Gallwch lawrlwytho, gweld ac anodi ein papurau cyfarfod yn awtomatig trwy ddefnyddio’r ap ‘mod.gov’ ar ddyfeisiau iPad, Android a Window

Gwelir isod restr o'r pwyllgorau, grwpiau, fforymau a phaneli cyfredol.

Y Cabinet

Y Cyngor

Pwyllgorau

Byrddau

Grwpiau

Paneli

Craffu