||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Cynllunio

Cylch gwaith

Mae’r Pwyllgor yn cyflawni dyletswyddau’r cyngor o ran ceisiadau cynllunio.

 

Croeso i hafan y Gwasanaethau Cynllunio. Gwelir isod restr o ddolenni i'r is-adrannau gwahanol yn y gwasanaeth lle gallwch gael manylion am y cyfleusterau sydd ar gael ar-lein.

 

Protocolo hawliau siarad.

 

Yn unol â’n Hysbysiad Cydymffurfio, cyhoeddir agendâu a chofnodion ein cyfarfodydd yn ddwyieithog.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gwasanaethau Democrataidd - 636923.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340