||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Archifau Gorllewin Morgannwg

Cylch gwaith

Mae'r Pwyllgor yn edrych ar waith y Gwasanaeth Archifau ar y Cyd fel darparwr gwasanaethau i Ddinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, a'i rôl ym mhob awdurdod.

 

Yn unol â’n Hysbysiad Cydymffurfio, cyhoeddir agendâu a chofnodion ein cyfarfodydd yn ddwyieithog.

 

Aelodaeth

 • Angharad R Aubrey   
 • Rhydian Mizen   
 • Byron Lewis  (Cadeirydd) 
 • Peter Black CBE   
 • Louise Gibbard   
 • Lyndon Jones MBE   
 • Robert Smith   
 • Andrew Dulley    Diocese of Swansea & Brecon
 • Louise Miskell    Prif Ysgol Abertawe
 • Peter A Rees NPT   
 • Janet Watkins    Neath Antiquarian Society
 • Hugh James NPT    Neath Port Talbot Borough Council
 • Wyndam Fryer Griffiths NPT    Neath Port Talbot Borough Council
 • Mike Durke   
 • Sarah Perons   

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340