||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Rhaglen Chraffu

Cylch gwaith

Gellir gweld gwaith y Paneli a’r Gweithgorau Craffu, gan gynnwys pecynnau agendâu, llythyrau ac adroddiadau ar y dudalen Cyhoeddiadau Craffu.

Prif nod craffu yw gweithredu fel 'cyfaill beirniadol' i'r Cabinet a phobl eraill sy'n gwneud penderfyniadau, er mwyn hyrwyddo gwell gwasanaethau, polisïau a phenderfyniadau. Mae trosolwg a chraffu'n debyg i waith pwyllgorau dethol San Steffan ac mae ei aelodau'n dod o blith cynghorwyr nad ydynt yn aelodau'r Cabinet. Mae Pwyllgor y Rhaglen Graffu'n gyfrifol am gydlynu gwaith craffu a fydd yn sicrhau bod Gweithrediaeth y cyngor yn atebol ac am archwilio gwaith holl adrannau'r cyngor, yn ogystal â gwasanaethau cyhoeddus eraill.

 

Yn unol â’n Hysbysiad Cydymffurfio, cyhoeddir agendâu a chofnodion ein cyfarfodydd yn ddwyieithog.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Y Gwasanaethau Democrataidd Ffôn (01792) 636923.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340