Manylion Pwyllgor

Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Cylch gwaith

Cyn 28 Mai 2019, Cyngor Sir Gâr oedd yr awdurdod cynnal ar gyfer cyfarfodydd y cyd-bwyllgor, a cheir mwy o wybodaeth, gan gynnwys agendâu a chofnodion, ar ei wefan: http://democratiaeth.sirgar.llyw.cymru/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=273

Sefydlwyd y Cydbwyllgor i fonitro'r Fargen Dinas Rhanbarth Dinas Bae Abertawe.

 

Gwnaed Cytundeb Cyd-Bwyllgor rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro a Sir a Dinas Abertawe i gydweithio i gyflawni eu rhwymedigaethau i'w gilydd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i hyrwyddo a hwyluso prosiectau.

 

Mwy o wybodaeth am Bargen Dinas Bae Abertawe: http://www.bargenddinesigbaeabertawe.cymru/

 

CyngorBwrdeistrefSirol Castell-nedd Port Talbot yw'r awdurdod llety ar gyfer y Cydbwyllgor Craffu a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan gynnwys agendâu a chofnodion ar eu gwefan.

 

https://democracy.npt.gov.uk/mgListCommittees.aspx?bcr=1&LLL=1

Aelodaeth

  • Paul Boyle   
  • Professor Elwen Evans   
  • Chris Foxall   
  • Councillor Jon Harvey   
  • Councillor Steve Hunt   
  • Councillor Darren Price   
  • Rob Stewart  (Cadeirydd) 
  • Dr Neil Wooding