||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Manylion Pwyllgor

Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Cylch gwaith

Cyn 28 Mai 2019, Cyngor Sir Gâr oedd yr awdurdod cynnal ar gyfer cyfarfodydd y cyd-bwyllgor, a cheir mwy o wybodaeth, gan gynnwys agendâu a chofnodion, ar ei wefan: http://democratiaeth.sirgar.llyw.cymru/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=273

Sefydlwyd y Cydbwyllgor i fonitro'r Fargen Dinas Rhanbarth Dinas Bae Abertawe.

 

Gwnaed Cytundeb Cyd-Bwyllgor rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro a Sir a Dinas Abertawe i gydweithio i gyflawni eu rhwymedigaethau i'w gilydd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i hyrwyddo a hwyluso prosiectau.

 

Mwy o wybodaeth am Bargen Dinas Bae Abertawe: http://www.bargenddinesigbaeabertawe.cymru/

 

CyngorBwrdeistrefSirol Castell-nedd Port Talbot yw'r awdurdod llety ar gyfer y Cydbwyllgor Craffu a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan gynnwys agendâu a chofnodion ar eu gwefan.

 

https://democracy.npt.gov.uk/mgListCommittees.aspx?bcr=1&LLL=1

Aelodaeth

  • Maria Battle   
  • Emlyn Dole   
  • Yr Athro Medwin Hughes   
  • Rob Jones   
  • David Simpson   
  • Rob Stewart  (Cadeirydd) 
  • Edward Tomp   
  • Steve Wilks   
  • Emma Woollett   

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340