||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Manylion Pwyllgor

Y Cabinet

Cylch gwaith

Y Weithrediaeth (sef, y Cabinet yn Ninas a Sir  Abertawe) fydd yn cyflawni holl swyddogaethau'r awdurdod nad ydynt yn gyfrifoldeb unrhyw ran arall o'r awdurdod lleol,  p'un ai yn ôl y gyfraith neu yn ôl y Cyfansoddiad hwn.

 

Cyfarfodydd pwyllgorau gwylio - byw ac archif

 

Yn unol â’n Hysbysiad Cydymffurfio, cyhoeddir agendâu a chofnodion ein cyfarfodydd yn ddwyieithog.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gwasanaethau Democrataidd - Ffon: (01792) 636923.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340