||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi

Cylch gwaith

Ysgogi datblygu polisïau lleihau tlodi corfforaethol y cyngor, i'w hystyried a'u mabwysiadu gan y Cabinet a/neu'r cyngor lle bo'n briodol.

 

Mae’r Pwyllgorau Datblygu a Chyflwyno Polisi wedi’u hailenwi’n Bwyllgorau Datblygu Polisi o 24 Mai 2018.

 

Yn unol â’n Hysbysiad Cydymffurfio, cyhoeddir agendâu a chofnodion ein cyfarfodydd yn ddwyieithog.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gwasanaethau Democrataidd: - 636923.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340