||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Ryland Doyle

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Llansamlet

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd Adran Etholiadol Llansamlet

Dydd Gwener 1af y mis – Canolfan Gymunedol y Trallwn, 5pm-6pm
2il ddydd Gwener y mis – Canolfan Gymunedol Gellifedw, 5pm-6pm
3ydd dydd Gwener y mis – Canolfan Gymunedol y Glais, 5pm-6pmGwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
32 Golwg y Coed
Gellifedw
Abertawe
SA7 0HY

Ffôn:  01792 794500

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  Cyng.Ryland.Doyle@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ryland Doyle fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 01/05/2008 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

 

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340