||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Phillip Downing

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Pontarddulais

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Ail ddydd Llun y mis - Canolfan y Bont, 5pm-7pm

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
33 Heol-Y-Cae
Pontarddulais
Abertawe
SA4 8PP

Ffôn:  01792 884351

Ffôn Symudol:  07929377157

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  Cyng.Philip.Downing@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Phillip Downing fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 05/05/1983 - 02/05/1991
  • 04/05/1995 - 06/05/1999
  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

 

 

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340