||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Lesley Walton

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Townhill

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Llun 1af y mis @ 7-8pm, Canolfan Gymunedol Mayhill.
Dydd Iau 1af y mis @ 6.30-7.30pm, Canolfan Gymunedol y Gors.
3ydd dydd Llun y mis @ 10.30-11.30am, Canolfan y Ffenics.
3ydd dydd Iau y mis @ 12.00-1.00pm, Ty TOPIC.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
34 Carlton Terrace
Mount Pleasant
Abertawe
SA1 6AD

Ffôn:  07503702327

Ffôn Symudol:  07503702327

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.Lesley.Walton@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Lesley Walton fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholwyd Lesley yn 2012 ac mae hi wedi bod yn llywodraeth ysgol ers hynny, yn Ysgol Gymunedol Dylan Thomas ar hyn o bryd.  Gan wybod y materion y mae'r ward yn eu wynebu, mae hi'n awyddus i hyrwyddo'r undeb gredyd leol, LASA blaenorol, My Community Bank bellach, lle gall aelodau gael benthyciadau rhad ac arbed arian.  Mae hi wedi bod yn aelod o'r blaid Lafur ac aelod Undeb (Unite ar hyn o bryd) am dros 30 mlynedd.  Mae Lesley yn briod gyda dwy gath ac mae ganddi fusnes dylunio ac argraffu.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340