||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Kelly Roberts

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Gorseinon

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd Ward Gorseinon yng Nghanolfan Gymunedol Tŷ Newydd, 17 Stryd y Gorllewin trydydd dydd Mercher y mis , rhwng 1pm ac 3pm

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
c/o Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

Ffôn Symudol:  07791832172

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.kelly.roberts@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Kelly Roberts fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Mae'n fraint ac rwy'n falch fy mod i wedi cael fy ethol i fod yn gynghorydd Llafur sy'n cynrychioli preswylwyr Gorseinon. Cefais fy magu yn yr ardal, gan fynychu Ysgol Gynradd Casllwchwr ac Ysgol Gyfun Penyrheol. Ar hyn o bryd rwy'n llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Gorseinon ac Ysgol Gyfun Penyrheol, ac mae gen i ddau blentyn anhygoel a gŵr cefnogol iawn.

Rwyf bob amser wedi ymddiddori mewn gwasanaethau cyhoeddus. Roeddwn yn gweithio yn y DVLA am ddeuddeng mlynedd ac ar ôl cwblhau gradd a gradd meistr mewn Polisi Cymdeithasol a Throseddeg, roeddwn yn ddarlithydd polisi cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe. Rwy'n cwblhau PhD ar hyn o bryd a fydd yn dadansoddi'r Tocyn Bws Consesiynol a'i gysylltiadau ag iechyd a lles pobl hŷn.

Rwy'n frwd iawn dros weithio yn y gymuned, cysylltu â grwpiau a sefydliadau lleol a gwasanaethu trigolion Gorseinon.

Adroddiad y Cynghorydd Newydd ei Ethol, mis Hydref 2017

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

 

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

 

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340