||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Cynghori’r Cabinet – Datblygu

Cylch gwaith

Bydd y pwyllgor yn cynorthwyo’r Aelod Cabinet perthnasol fel y bo’n briodol ar faterion sy’n ymwneud â’r Ymrwymiadau Polisi a fabwysiadwyd gan y cyngor o fewn unrhyw bortffolio.

Aelodaeth

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340