||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Mike White

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Glandŵr

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Mawrth 1af y mis – Canolfan Gymunedol yr Hafod, 6.00 – 6.30pm.
2il ddydd Sadwrn y mis – Canolfan Gymunedol Parc Llewellyn, 11am – 12 ganol dydd.
3ydd dydd Sadwrn y mis – Canolfan Gymunedol Montana, 11am – 12 ganol dydd.
Dydd Gwener olaf y mis (ac eithrio gwyliau’r ysgol) – Ysgol Gynradd Plasmarl, 9.15am – 10am

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
24 Saddler Street
Glandŵr
Abertawe
SA1 2PP

Ffôn:  01792 643354

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.Mike.White@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mike White fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwyf wedi byw yn ward etholiadol Glandŵr am y 45 mlynedd diwethaf.  Rwy'n falch o gael fy ethol eto i gynrychioli'r bobl yn ward etholiadol Glandŵr a byddaf yn ymdrechu i wneud fy ngorau glas fel un o'r cynghorwyr Llafur a byddaf yn parhau i cefnogi'r gymuned gyfan.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340