||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Cyril Anderson

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Townhill

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Llun 1af y mis @ 7-8pm, Canolfan Gymunedol Mayhill.
Dydd Iau 1af y mis @ 6.30-7.30pm, Canolfan Gymunedol y Gors.
3ydd dydd Llun y mis @ 10.30-11.30am, Canolfan y Ffenics.
3ydd dydd Iau y mis @ 12.00-1.00pm, Ty TOPIC.


Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
57 Brondeg Crescent
Manselton
Abertawe
SA5 8QB

Ffôn:  01792 526489

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.cyril.anderson@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyril Anderson fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 07/05/2015 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

 

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

 

 

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340