||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Robert Smith

Teitl: Cadeirydd - Pwyllgorau Datblygu Polisi

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Casllwchwr Uchaf

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir Cymorthfeydd Casllwchwr Uchaf yn y Neuadd Les, Heol Woodlands, Casllwchwr ar y dyddiadau canlynol

18/10/2019, 5.30pm – 7pm
22/11/2019, 5.30pm – 7pm
06/12/2019, 5.30pm – 7pmGwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
20 Swansea Road
Gorseinon
Abertawe
SA4 4HE

Ffôn:  01792 898323

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  Cyng.Robert.Smith@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Robert Smith fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy'n weithgar yn fy nghymuned leol fel llywodraethwr ysgol a diacon yng Nghapel Brynteg.  Rwy'n briod ag Ann ac mae gennym un mab, Alun.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340