||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Robert Francis-Davies

Teitl: Aelod y Cabinet - Buddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Treforys

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd Ward Treforys bob dydd Sadwrn yn Llyfrgell Treforys (10am i 11am)

19/10/19 – Yvonne Jardine
26/10/19 – Andrea Lewis
02/11/19 – Robert Francis-Davies
09/11/19 – Ceri Evans
16/11/19 – Rob Stewart
23/11/19 – Yvonne Jardine
30/11/19 – Andrea Lewis
07/12/19 – Robert Francis-Davies
14/12/19 – Ceri Evans
21/12/19 – Rob Stewart
28/12/19 – Yvonne Jardine
Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
25 Lon Cadog
Sketi
Abertawe
SA2 0TN

Ffôn:  01792 427189

Ffôn Symudol:  07812635401

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  Cyng.Robert.Davies@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Robert Francis-Davies fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 05/05/1983 - 31/03/1996
  • 04/05/1995 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340