||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Jan Curtice

Teitl: Dirprwy Aelod Llywyddol

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Penyrheol

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Sadwrn cyntaf y mis 11.00am – 12 ganol ddydd

Ionawr - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Chwefror - Clwb Paffio Pen-yr-heol
Mawrth - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Ebrill - Clwb Paffio Pen-yr-heol
Mai - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Mehefin - Clwb Paffio Pen-yr-heol
Gorffennaf - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Awst - Clwb Paffio Pen-yr-heol
Medi - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Hydref - Clwb Paffio Pen-yr-heol
Tachwedd - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Rhagfyr - Clwb Paffio Pen-yr-heol


Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
22, Dyffryn Road
Gorseinon
Abertawe
SA4 6BB

Ffôn:  01792 417563

Ffôn Symudol:  07841580604

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
SA1 4PE

E-bost:  Cyng.Jan.Curtice@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jan Curtice fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwyf wedi byw yn ardal Gorseinon ar hyd fy mywyd.  Rwyf yn briod ers 45 mlynedd ac mae gennyf 2 o blant a 2 o wyrion.  Bûm yn gweithio yn swyddfa cyfrifon Ysgol Iau Gorseinon ac wedyn cefais fy mhenodi'n brif gogyddes yr ysgol.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340