||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Andrew Stevens

Teitl: Aelod y Cabinet - Cymunedau Gwell

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Penyrheol

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Sadwrn cyntaf y mis 11.00am – 12 ganol ddydd

Ionawr - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Chwefror - Clwb Paffio Pen-yr-heol
Mawrth - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Ebrill - Clwb Paffio Pen-yr-heol
Mai - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Mehefin - Clwb Paffio Pen-yr-heol
Gorffennaf - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Awst - Clwb Paffio Pen-yr-heol
Medi - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Hydref - Clwb Paffio Pen-yr-heol
Tachwedd - Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pengelli
Rhagfyr - Clwb Paffio Pen-yr-heol


Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
11 Pleasant Close
Penyrheol
Gorseinon
Abertawe
SA4 4FD

Ffôn:  01792 417407

Ffôn Symudol:  07973712852

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Guildhall
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.andrew.stevens@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Andrew Stevens fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy'n ffermwr llaeth 3edd genhedlaeth o Fferm Llanant ym Mhenyrheol ac mae'n anrhydedd i mi gynrychioli'r ward lle mae fy nheulu wedi byw a gweithio am dros 75 o flynyddoedd.  Astudiais amaethyddiaeth a bûm yn gweithio yng Nghaergaint, Seland Newydd. Rwyf hefyd yn hoff iawn o chwaraeon ac rwyf wedi chwarae rygbi'n lleol am yr 20 mlynedd diwethaf. Yn fy amser hamdden rwy'n mwynhau adeiladu cyfrifiaduron a gwefannau.

Adroddiad y Cynghorydd Newydd ei Ethol, mis Hydref 2017

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

 

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

 

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340