||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Susan Jones

Plaid: Independents@Swansea

Ward Etholiadol: Tregŵyr

Manylion Cymhorthfa

Dydd Sadwrn cynta’r mis (heblaw am fis Ionawr) – Llyfrgell Tre-gŵyr, 11.00am - 12 Ganol Dydd


Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
52 Park Road
Tregŵyr
Abertawe
SA4 3DG

Ffôn:  01792 872561

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.susan.jones@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Susan Jones fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 01/05/2008 -

Gwybodaeth ychwanegol

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340