||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Richard Lewis

Plaid: Ceidwadwyr

Ward Etholiadol: Gŵyr

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Northwood
Horton
Gŵyr
Abertawe
SA3 1LQ

Ffôn:  01792 390368

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.Richard.Lewis@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Lewis fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 10/05/1973 - 31/03/1974
  • 01/04/1974 - 02/05/1990
  • 25/08/1985 - 05/05/1993
  • 07/05/1992 - 31/03/1996
  • 04/05/1995 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340