||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Graham Thomas

Plaid: Democratlaid Rhyddfrydol

Ward Etholiadol: Cwmbwrla

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
126 Manor Road
Trefansel
Abertawe
SA5 9PW

Ffôn:  01792 416467

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.Graham.Thomas@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Graham Thomas fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 06/05/1999 -

Gwybodaeth ychwanegol

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340