||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Chris Holley OBE

Plaid: Democratlaid Rhyddfrydol

Ward Etholiadol: Cwmbwrla

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
446 Middle Road
Gendros
Abertawe
SA5 8EH

Ffôn:  01792 809668

Ffôn Symudol:  07808 223866

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.chris.holley@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Chris Holley OBE fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 02/05/1985 - 31/03/1996
  • 04/05/1995 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340