||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Terry Hennegan

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Penderi

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd Cynghorwyr Penderi ar ddydd Gwener cyntaf y mis yn Cwtsh Cymunedol Teilo (Cilgant Cheriton, Portmead) rhwng 11.00am a 12.00pm, ac ar ddydd Gwener olaf y mis yng Nghanolfan Gymunedol De Penlan (Heol Frank, Penlan) rhwng 2.30pm a 3.30pm

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
168 Woodford Road
Blaenymaes
Abertawe
SA5 5PU

Ffôn:  01792 546554

Ffôn Symudol:  07565 769321

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.terry.hennegan@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Terry Hennegan fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Fy nod yw bod ar gael, yn hawdd mynd ataf ac yn atebol i drigolion Penderi.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340