||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Des Thomas

Teitl: Aelod Llywyddol

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: West Cross

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir Cymorthfeydd Adran Etholiadol West Cross bob dydd Llun (ac eithrio mis Awst a Gwyliau Banc) yng Nghanolfan Gymunedol West Cross (6pm tan 7pm)

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
64 Southlands Drive
West Cross
Abertawe
SA3 5RJ

Ffôn:  01792 404288

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.Des.Thomas@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Des Thomas fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/1972 - 31/03/1974
  • 01/04/1974 - 05/05/1976
  • 01/11/1979 - 31/03/1996
  • 04/05/1995 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340