||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Mary Sherwood

Teitl: Cadeirydd - Pwyllgorau Datblygu Polisi

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Uplands

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd ar ddydd Sadwrn olaf bob mis ym Marchnad Uplands, Sgwâr Gwydr, 10am tan 12 ganol dydd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
20 Ernald Place
Uplands
Abertawe
SA2 0HW

Ffôn Symudol:  07452 997699

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.Mary.Sherwood@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mary Sherwood fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwyf wedi gweithio mewn rolau datblygu cymunedau, cynhwysiad cymdeithasol a pholisi, gan ddatblygu ffyrdd i gefnogi'r rhai sy'n cael trafferth dod â deupen llinyn ynghyd a newid y strwythurau sy'n creu anghydraddoldeb.  Rwy'n ymrwymedig i weld pobl yn cael sgwrs gliriach a chyfranogiad gwell gyda'r rhai sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd.  Rwy'n aelod o bwyllgor Dinas Noddfa ac WCADA.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

 

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

 

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340