||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Irene Mann

Plaid: Uplands

Ward Etholiadol: Uplands

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
7 Richmond Terrace
Uplands
Abertawe
SA2 0QY

Ffôn:  01792 473069

Ffôn Symudol:  07519178132

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.irene.mann@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Irene Mann fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Ganwyd yn Abertawe.  Addysgais yn lleol am 36 o flynyddoedd, yn bennaf fel athrawes arbenigol a phennaeth uned ar gyfer plant ag anghenion arbennig aciŵt i ganolig.  Dechreuais nifer o brosiectau gwirfoddol ar ôl i mi ymddeol 12 mlynedd yn ôl.  Roedd y rhain yn cynnwys gweithio gyda chleifion â dementia, codi arian i elusennau lleol a chenedlaethol, gartref a thramor.  Yn ardal Uplands, rwy'n gadeirydd Canolfan Gymunedol Brynmill ac yn aelod gweithgar o grwpiau amrywiol sy'n ymwneud â chadwraeth, cynllunio, prosiectau cymunedol ac amgylcheddol.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

 

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340