||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Alyson Pugh

Teitl: Aelod y Cabinet - Cymunedau Gwell

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Llansamlet

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd Adran Etholiadol Llansamlet

Dydd Gwener 1af y mis – Canolfan Gymunedol y Trallwn, 5pm-6pm
2il ddydd Gwener y mis – Canolfan Gymunedol Gellifedw, 5pm-6pm
3ydd dydd Gwener y mis – Canolfan Gymunedol y Glais, 5pm-6pm

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
34 Llys Ael-y-Bryn
Parc Bryn Heulog
Birchgrove
Swansea
SA7 0HB

Ffôn:  01792 791988

Ffôn Symudol:  07988666179

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.alyson.pugh@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Alyson Pugh fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy'n nyrs ac yn ymwelydd iechyd gyda 30 mlynedd o brofiad.  Ar ôl gweithio yn y gymuned am rhan fwyaf fy ngyrfa, rwy'n teimlo fy mod yn deall yr hyn sydd angen ar bobl.  Ar lefel sylfaenol, rydym i gyd eisiau mynediad da a hawdd i iechyd, addysg, cludiant, tai a gweithgareddau hamddenol.  Rwy'n barod i weithio yn y gymuned ar faterion sy'n effeithio ar y person unigol a'r gymuned ehangach.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

 

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340