||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Wendy Lewis

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Y Cocyd

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Sadwrn cyntaf bob yn ail fis (ac eithrio mis Awst) – Canolfan Gymunedol Waunarlwydd, 11.30am – 12.30pm
Chwefror
Ebrill
Mehefin
Hydref
Rhagfyr

Trydydd dydd Sadwrn y mis – Llyfrgell Fforest-fach, 11.00am – 12 ganol dydd
Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
c/o Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

Ffôn Symudol:  07866271605

E-bost:  cllr.wendy.lewis@swansea.gov.uk

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

Lawrlwythwch manylion cyswllt Wendy Lewis fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Cefais fy ethol i fod yn gynghorydd Llafur ar gyfer ward etholiadol y Cocyd ar 4 Mai 2017.  Bydd hi'n fraint i wasanaethu preswylwyr y ward gyda'm cyd-gynghorwyr.  Rwy'n briod gyda 2 blentyn a 4 ŵyr.  Rwyf wedi byw a gweithio yn y ward ar hyd fy mywyd. Rwyf wedi bod yn rhan allweddol o'r gymuned, a byddaf yn parhau â hyn fel cynghorydd, yn helpu preswylwyr gyda materion a phroblemau.

 

Adroddiad y Cynghorydd Newydd ei Ethol, mis Hydref 2017

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

 

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340