||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

David Hopkins

Teitl: Aelod y Cabinet - Cyflwyno a Pherfformiad (Cyd-Ddirprwy Arweinydd Dros Dro)

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Townhill

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Llun 1af y mis @ 7-8pm, Canolfan Gymunedol Mayhill.
Dydd Iau 1af y mis @ 6.30-7.30pm, Canolfan Gymunedol y Gors.
3ydd dydd Llun y mis @ 10.30-11.30am, Canolfan y Ffenics.
3ydd dydd Iau y mis @ 12.00-1.00pm, Ty TOPIC.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
4 Morgan Street
Hafod
Abertawe
SA1 2LU

Ffôn:  01792 655956

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.David.Hopkins@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt David Hopkins fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 02/05/1991 - 31/03/1996
  • 04/05/1995 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwyf wedi bod yn Gynghorydd Ward Townhill ers 17 mlynedd. Rwy’n Gadeirydd Ysgol Gynradd Seaview a bob amser yn barod i helpu trigolion Townhill, Mayhill a Gors.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340