||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Clive Lloyd

Teitl: Aelod y Cabinet - Cydnerthedd a Chydweithio Strategol

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: St Thomas

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

02/11/19, 11am -12 Ganol Dydd – Canolfan Gymunedol Port Tennant
07/12/19, 11am -12 Ganol Dydd - Neuadd Eglwys Illtud Sant

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
34 Windmill Terrace
St. Thomas
Abertawe
SA1 8DN

Ffôn Symudol:  07862702755

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.clive.lloyd@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Clive Lloyd fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Cefais fy ngeni a'm  magu yn Abertawe ac mae'n bleser mawr gennyf fod yn Gynghorydd dros St Thomas a holl gymunedau'r ward.  Yn bersonol, rwy'n dwlu ar rygbi ac yn cefnogi'r Gweilch a Chlwb Rygbi Abertawe'n frwd.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340