||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Lynda James

Plaid: Annibynnol

Ward Etholiadol: Pennard

Manylion Cymhorthfa

Llyfrgell Pennard 10.30am - 12.00pm - Bob ail ddydd Sadwrn o'r mis

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
39 Pennard Road
Kittle
Abertawe
SA3 3JY

Ffôn:  01792 234316

Ffôn Symudol:  07789816374

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.lynda.james@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Lynda James fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy'n cynnal cymhorthfa yn Llyfrgell Pennard bob yn ail ddydd Sadwrn bob mis.  Mae hyn yn agored i bob preswylydd er mwyn codi materion lleol neu bersonol.  Nid oes angen apwyntiad.

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340