||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Mark Thomas

Teitl: Aelod y Cabinet - Rheoli’r Amgylchedd ac Isadeiledd

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Penclawdd

Manylion Cymhorthfa

16/11/19 - Canolfan Gymunedol Penclawdd, 10.00am – 11.00am
21/12/19 - Neuadd Llanmorlais, 10.00am – 11.00am
Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Brambley Cottage
Banc Bach
Penclawdd
Abertawe
SA4 3FJ

Ffôn:  01792 851397

Ffôn Symudol:  07794 017704

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.Mark.Thomas@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mark Thomas fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy'n briod gyda 2 blentyn sy'n oedolion.  Rwyf wedi byw ym Mhenclawdd drwy gydol fy mywyd ac wedi gweithio i 3M yn Gorseinon am y 40 mlynedd diwethaf.  Rwy'n gyn-chwaraewr gyda chlwb Rygbi Penclawdd ac yn dal i gefnogi'r clwb.  Rwy'n arddwr brwd ac yn hoffi DIY.

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340