||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Gloria Tanner

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Mynyddbach

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

19/10/2019 @ 10am -11.00am, Canolfan Gymunedol y Clâs
01/11/2019 @ 10.30am -11.30am, Neuadd Gyhoeddus Treboeth
16/11/2019 @ 10am -11.00am, Canolfan Gymunedol y Clâs
06/12/2019 @ 10.30am -11.30am, Neuadd Gyhoeddus Treboeth
21/12/2019 @ 10am -11.00am Canolfan Gymunedol y Clâs
03/01/2020 @ 10.30am -11.30am, Neuadd Gyhoeddus Treboeth
18/01/2020 @ 10am -11.00am, Canolfan Gymunedol y Clâs
07/02/2020 @ 10.30am -11.30am, Neuadd Gyhoeddus Treboeth
15/02/2020 @ 10am -11.00am, Canolfan Gymunedol y Clâs
06/03/2020 @ 10.30am -11.30am, Neuadd Gyhoeddus Treboeth
21/03/2020 @ 10am -11.00am, Canolfan Gymunedol y Clâs
03/04/2020 @ 10.30am -11.30am, Neuadd Gyhoeddus Treboeth
18/04/2020 @ 10am -11.00am, Canolfan Gymunedol y Clâs
01/05/2020 @ 10.30am -11.30am, Neuadd Gyhoeddus Treboeth
16/05/2020 @ 10am -11.00am, Canolfan Gymunedol y Clâs
05/06/2020 @ 10.30am -11.30am, Neuadd Gyhoeddus Treboeth
20/06/2020 @ 10am -11.00am, Canolfan Gymunedol y Clâs
03/07/2020 @ 10.30am -11.30am, Neuadd Gyhoeddus Treboeth
18/07/2020 @ 10am -11.00am, Canolfan Gymunedol y Clâs
07/08/2020 @ 10.30am -11.30am, Neuadd Gyhoeddus Treboeth
15/08/2020 @ 10am -11.00am, Canolfan Gymunedol y Clâs
Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
88 Hill View Crescent
Y Clâs
Abertawe
SA6 7HW

Ffôn:  01792 421119

Ffôn Symudol:  07986515038

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.Gloria.Tanner@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gloria Tanner fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy'n parhau i fod yn weithgar ym maes undebau llafur.  Rwyf wedi gweithio y tu ôl i'r llenni dros y Blaid Lafur am y rhan fwyaf o'm bywyd fel oedolyn.  Rwy'n teimlo'n gryf iawn am dai cymdeithasol a fforddiadwy.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340