||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Linda Tyler-Lloyd

Plaid: Ceidwadwyr

Ward Etholiadol: Mayals

Manylion Cymhorthfa

Neuadd Vivian, Blackpill (gyferbyn â’r Lido), 6.00pm-7.00pm

01/11/2019

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
2 Glynderwen Close
Sgeti
Abertawe
SA2 8EQ

Ffôn:  01792 202005

Ffôn Symudol:  07710609373

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.Linda.Tyler-Lloyd@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Linda Tyler-Lloyd fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy'n briod â Tony.  Rwy'n mynd yn rheolaidd i Gapel Clun ac yn mynd â'r ci am dro yng Ngerddi Clun. Pan fydd gennyf amser, rwy'n mwynhau chwarae golff a garddio.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340