||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Jennifer Raynor

Teitl: Aelod y Cabinet - Gwella Addysg, Dysgu a Sgiliau

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Dyfnant

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Sadwrn cyntaf y mis (ac eithrio mis Awst) – Canolfan Gymdeithasol Dynfant, oddi ar y Sgwâr, Dynfant am 10.00-11.00am

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
35 Brynaeron
Dyfnant
Abertawe
SA2 7UX

Ffôn:  01792 207807

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.jennifer.raynor@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jennifer Raynor fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340