||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Peter May

Plaid: Uplands

Ward Etholiadol: Uplands

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
41 Finsbury Terrace
Brynmill
Abertawe
SA2 0AH

Ffôn:  01792 463146

E-bost:  Cyng.Peter.May@swansea.gov.uk

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter May fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 20/11/2014 -

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy’n Gynghorydd oherwydd fy mod am wneud gwahaniaeth i Frynmill ac Uplands. Rwy’n mwynhau gweithio gyda’r gymuned, gyda chyd-wirfoddolwyr ar brosiectau megis y Ganolfan Gymunedol a Pharc Brynmill.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340