||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

David Helliwell

Plaid: Ceidwadwyr

Ward Etholiadol: Sgeti

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir Cymorthfeydd Ward Sgeti ar ail ddydd Sadwrn y mis (ac eithrio mis Awst) rhwng 11am a 12 ganol dydd yng Nghanolfan Gymunedol Parc Sgeti a phedwerydd dydd Sadwrn y mis (ac eithrio mis Awst a mis Rhagfyr) rhwng 11am a 12 ganol dydd yn Llyfrgell Sgeti.

26/10/19 - Llyfrgell Sgeti – Steve Gallagher / David Helliwell
09/11/19 - Canolfan Gymunedol Parc Sgeti – Peter Jones
23/11/19 - Llyfrgell Sgeti Cheryl Philpott / Mike Day
14/12/19 - Canolfan Gymunedol Parc Sgeti – Steve Gallagher / David Helliwell

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
64 Pastoral Way
Sgeti
Abertawe
SA2 9LY

Ffôn Symudol:  07798518898

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.david.helliwell@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt David Helliwell fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

 

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340