||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Gordon Walker

Plaid: Non Aligned

Ward Etholiadol: Clydach

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Bryn Ar Afon
Lon Eithrym
Clydach
Abertawe
SA6 5ER

Ffôn:  01792 842255

Ffôn Symudol:  07794534563

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.Gordon.Walker@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gordon Walker fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Diffoddwr tân wedi ymddeol gyda thros 30 mlynedd o wasanaeth. Derbyniodd fedal y Gymdeithas Ddyngarol Frenhinol (efydd) yn 2001.

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340