||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Fiona Gordon

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Castell

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir Cymorthfeydd Ward y Castell fel a ganlyn:

Dydd Sadwrn cyntaf y mis (ac eithrio mis Awst a mis Rhagfyr) – Tŷ Caerloyw, Cei Mannheim, 10.30am – 11.30am

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
21 Seaview Terrace
Northill
Abertawe
SA1 6FE

Ffôn:  07859090707

Ffôn Symudol:  07859090707

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.fiona.gordon@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Fiona Gordon fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Gwybodaeth ychwanegol

Rwyf yn rhiant ac yn athrawes ac yn ymrwymedig i weithio'n galed dros bobl ifanc a theuluoedd.  Rwy'n awyddus iawn hefyd i hyrwyddo cydraddoldeb a thegwch.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340