||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Sybil Crouch

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Castell

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir Cymorthfeydd Ward y Castell fel a ganlyn:

Dydd Sadwrn cyntaf y mis (ac eithrio mis Awst a mis Rhagfyr) – Tŷ Caerloyw, Cei Mannheim, 10.30am – 11.30am
Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
13, Oaklands Terrace
Abertawe
SA1 6JJ

Ffôn:  01792 646004

Ffôn Symudol:  07929053858

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  Cyng.Sybil.Crouch@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Sybil Crouch fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Gwybodaeth ychwanegol

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

 

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340