||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Paul Lloyd

Teitl: Cadeirydd - Pwyllgor Cynllunio

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Bonymaen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Nos Lun cyntaf y mis – Canolfan Gymunedol Bonymaen, Heol Bonymaen, 7- 8pm;
Trydydd nos Lun y mis – Clwb Rygbi Bonymaen, Heol Cefn Hengoed, 7- 8pm;


Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
2 Hafnant
Winch Wen
Abertawe
SA1 7LG

Ffôn:  01792 774482

Ffôn Symudol:  07789167128

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.paul.lloyd@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul Lloyd fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/1989 - 31/03/1996
  • 04/05/1995 - 10/06/2004
  • 03/05/2012 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwyf yn briod ac mae gennyf un ferch.  Rwyf yn weithgar mewn llawer o weithgareddau cymunedol a'm swydd yw hyfforddi cynrychiolwyr undebau llafur.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340