||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Peter K Jones

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Sgeti

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward Etholiadol:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir Cymorthfeydd Ward Sgeti ar ail ddydd Sadwrn y mis (ac eithrio mis Awst) rhwng 11am a 12 ganol dydd yng Nghanolfan Gymunedol Parc Sgeti a phedwerydd dydd Sadwrn y mis (ac eithrio mis Awst a mis Rhagfyr) rhwng 11am a 12 ganol dydd yn Llyfrgell Sgeti.

26/10/19 - Llyfrgell Sgeti – Steve Gallagher / David Helliwell
09/11/19 - Canolfan Gymunedol Parc Sgeti – Peter Jones
23/11/19 - Llyfrgell Sgeti Cheryl Philpott / Mike Day
14/12/19 - Canolfan Gymunedol Parc Sgeti – Steve Gallagher / David Helliwell

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
29 De La Beche Road
Sgeti
Abertawe
SA2 9AR

Ffôn:  01792 529425

Ffôn Symudol:  07771667541

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  cyng.peter.jones@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter K Jones fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy'n amgylcheddwr ymroddedig, sy'n blaenoriaethu byw'n gynaliadwy, mynd i'r afael â chynhesu byd-eang a newid yn yr hinsawdd.  Gobeithiaf ddefnyddio'm haelodaeth gyda'r cyngor i sicrhau bod y blaenoriaethau hyn wrth wraidd popeth y mae'r cyngor yn ei wneud, yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru.  Rwy'n aelod o'r RSPB a Chyfeillion y Ddaear.  Rwy'n llysfwytäwr, yn rhedeg, ac yn defnyddio'r gampfa. Rwy'n briod â Patricia, sy'n uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe.  Mae gen i ddau blentyn sy'n oedolion a dau ŵyr.

 

Adroddiad y Cynghorydd Newydd ei Ethol, mis Hydref 2017

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

 

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340