||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

William Evans

Plaid: Llafur

Ward Etholiadol: Pontybrenin

Manylion Cymhorthfa

Clwb Pêl-droed Pentre’r Ardd

26/10/2019, 11.30am – 12.30pm
23/11/2019, 11.30am – 12.30pm
14/12/2019, 11.30am – 12.30pm
Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
The Willows
10, Clos Bryngwyn
Garden Village, Gorseinon
Abertawe
SA4 4BJ

Ffôn:  01792 895058

Ffôn Symudol:  07980 160522

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

E-bost:  Cyng.William.Evans@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt William Evans fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 01/05/2008 -

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy'n byw ym Mhentre'r Ardd a byddaf yn gweithio'n ddiflino i sicrhau y darperir gwasanaethau o'r ansawdd uchaf gan y cyngor yn ardal Pontybrenin.  Rwy'n gwbl ymrwymedig i wasanaethu'r bobl yn f'etholaeth hyd eithaf fy ngallu, a bob amser er budd ein cymuned leol.  Byddaf yn parhau i gynnal cymorthfeydd misol yn nhŷ clwb pêl-droed Pentre'r Ardd ac yn croesawu pob barn ar sut i wella'n hamgylchedd a'n cyfleusterau lleol.

 

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

 

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

 

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340