||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Paxton Hood-Williams

Plaid: Ceidwadwyr

Ward Etholiadol: Fairwood

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
50 Pant-Y-Dwr
Crwys
Abertawe
SA4 3PG

Ffôn:  01792 872038

Ffôn Symudol:  07939467566

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Ystafell 216
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

Ffôn Symudol:  07939467566

E-bost:  cyng.paxton.hood-williams@abertawe.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paxton Hood-Williams fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 10/06/2004 -

Gwybodaeth ychwanegol

Addewid y Cynghorydd ar Safonau

Datganiad Derbyn gan Gynghorydd o Ddull Datrys Anghydfodau Lleol yr Awdurdod

Mae Proffiliau Wardiau ar gael i'w lawrlwytho sy’n dwyn ynghyd ystod o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob un o'r 36 o Adrannau neu Wardiau Etholiadol yn Abertawe.

Etholiadau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340