||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Pori cynlluniau gwaith i'r dyfodol

Mae'r cynllun yn cynnwys disgrifiad byr o'r penderfyniad i'w wneud; pwy fydd yn ei wneud; pryd bydd y penderfyniad yn cael ei wneud; manylion am unrhyw ymgynghoriad y bwriedir ei gynnal â phobl leol a rhanddeiliaid eraill; a manylion cyswllt i gael gwybodaeth ychwanegol (gan gynnwys adroddiadau a phapurau cefndir).

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340