Pori cynlluniau gwaith i'r dyfodol

Mae'r cynllun yn cynnwys disgrifiad byr o'r penderfyniad i'w wneud; pwy fydd yn ei wneud; pryd bydd y penderfyniad yn cael ei wneud; manylion am unrhyw ymgynghoriad y bwriedir ei gynnal â phobl leol a rhanddeiliaid eraill; a manylion cyswllt i gael gwybodaeth ychwanegol (gan gynnwys adroddiadau a phapurau cefndir).