Cynghorau Tref a Chymuned

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch Cynghorau Cymuned a Thref ar gael yn y llyfrgell.

Arolwg Cymunedol Abertawe 2023 - Mae'r Comisiwn yn cynnal Arolwg Cymunedol o ardal Prif Gyngor Abertawe.

Gellir gweld y Siarter rhwng Dinas a Sir Abertawe a’r Cynghorau Cymuned/Tref (CC/T) yn ei Ffiniau yma.