||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Y Cyngor Plwyf

The Community/Town Council Clerk can be contacted using the details below.

Cyngor Cymuned Grovesend a Waungron

Disgrifiad

Clerc Cyngor Cymuned sy'n cynghori'r Cyngor Cymuned ac yn eu cynorthwyo i ddatblygu polisïau i'w dilyn wrth ymgymryd â'u gweithgareddau. Y Clerc hefyd sy'n cynhyrchu'r holl wybodaeth y mae ei hangen i wneud penderfyniadau effeithiol a'u gweithredu.

Clerc y Cyngor Cymuned sy'n bennaf gyfrifol am weinyddiaeth a chyllid y Cyngor Cymuned. Y Clerc sy'n gweithredu fel Swyddog Ariannol Cyfrifol y Cyngor Cymuned.

Mae prif ddyletswyddau Clerc Cyngor Cymuned yn cynnwys:

·    Cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd a'u dosbarthu.

·    Ysgrifennu llythyrau a gwneud galwadau ffôn ynghylch materion a godwyd mewn cyfarfodydd.

·    Derbyn post a pharatoi rhestrau a dosbarthu gwybodaeth i Gynghorwyr rhwng cyfarfodydd.

·    Cysylltu â'r Cadeirydd.

·    Paratoi Agendâu.

·    Delio â cheisiadau cynllunio yn y Gymuned a phan fo hynny'n berthnasol cysylltu â Chyngor y Ddinas ynghylch cynlluniau o'r fath.

·    Paratoi cyfrifon diwedd y flwyddyn i'w harchwilio.

·    Hysbysu Cyngor y Ddinas ynghylch unrhyw swyddi gwag sy'n codi ar y Cyngor a delio â'r swyddi gwag hynny yn unol â chyfraith statudol.

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Yvonne Hamilton, Clerk

Cyfeiriad: 
Long Oaks
Box Road
Grovesend
Abertawe
SA4 8DB

Ffôn:  01792 892648

E-bost:  email@grovesendwaungron.org.uk

Gwefan:  www.grovesendwaungron.org.uk

Nid yw Swansea Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340