Eich Aelodau Seneddol

Ceir tair etholaeth seneddol yn yr ardal hon. Mae gan bob etholaeth un AS y gellir cysylltu ag ef drwy ddefnyddio'r manylion ar wefan Ty'r Cyffredin.

Os ydych yn breswylydd ac am wybod ym mha etholaeth rydych yn byw, ewch i beiriant chwilio'r Ty'r Cyffredin.

Nid yw Dinas a Sir Abertawe yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.