||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Eich Aelodau Seneddol

Ceir tair etholaeth seneddol yn yr ardal hon. Mae gan bob etholaeth un AS y gellir cysylltu ag ef drwy ddefnyddio'r manylion ar wefan Ty'r Cyffredin.

Os ydych yn breswylydd ac am wybod ym mha etholaeth rydych yn byw, ewch i beiriant chwilio'r Ty'r Cyffredin.

Nid yw Dinas a Sir Abertawe yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340