Eich Aelodau o Senedd Ewrop

Mae pedwar Aelod o Senedd Ewrop (ASE) wedi'u hethol i gynrychioli Cymru fel un o 12 rhanbarth etholiadol y DU.

Manylion cyswllt ar gyfer eich ASE (Aelod o Senedd Ewrop).

Nid yw Dinas a Sir Abertawe yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.